Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

HANDYWATER

HANDYWATER

Handy tools for sustainable irrigation management in Mediterranean crops

Un dels grans desafiaments de l'agricultura de regadiu és optimitzar el consum dels recursos hídrics, especialment en àrees on les dotacions són inferiors a la seua demanda, com succeeix en la Comunitat Valenciana. Ajustar els regs a les necessitats reals de cada cultiu, a cada moment i lloc, sense comprometre la seua productivitat, és possible, i constitueix una via fonamental per a augmentar de manera significativa la sostenibilitat socioeconòmica i mediambiental de l'agricultura. La millora de la productivitat de l'aigua passa per implementar noves tecnologies de reg i tècniques de cultiu. No obstant això, aquestes millores tècniques solen ser complexes i costoses per a agricultors de xicotetes explotacions. Incrementar la producció, els beneficis i assegurar la producció d'aliments és un repte que ha d'involucrar als xicotets agricultors i que ha d'estar recolzada des de l'àmbit públic.

En aquest sentit, la Fundació PRIMA (Partenariat on Research and Innovation in the Mediterranean Area) que és finançada per Horitzó 2020 en el Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea, és una iniciativa en investigació i innovació que sorgeix per a desenvolupar les solucions necessàries per a una gestió més sostenible dels recursos hídrics, creixement econòmic i estabilitat en l'àrea mediterrània. A través de projectes d'I+D en un marc de cooperació euro-mediterrània, aquesta iniciativa té com a objectiu desenvolupar coneixements i solucions innovadores per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat de la producció d'aliments i la provisió d'aigua, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'agenda 2030.

El Grup de Regs de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) integrat pel Centre per al Desenvolupament de l'Agricultura Sostenible (CDAS) i el Servei de Tecnologia del Reg (STR), coordina el projecte europeu de la convocatòria PRIMA 2020 HANDYWATER - “Eines de fàcil ús per a un maneig sostenible del reg en cultius mediterranis”. Concretament, el Dr. Juan Gabriel Pérez Pérez (CDAS) és el coordinador del projecte.

L'objectiu general del projecte HANDYWATER és el desenvolupament de noves eines de baix cost i solucions de suport per a facilitar l'adopció de tecnologies innovadores de reg en l'àrea mediterrània. La fi última és que els xicotets agricultors integren en el maneig del reg estratègies d'estalvi d'aigua amb la finalitat de millorar la sostenibilitat econòmica i mediambiental. El projecte se centra en dos cultius molt estesos en la zona mediterrània, cítrics i olivar, representatius al seu torn de dos models tradicionalment molt diferents quant a l'ús del reg. El consorci del projecte està compost per sis institucions d'investigació pertanyents a cinc països: Alemanya, Egipte, Itàlia, el Marroc i Espanya. El projecte es va iniciar al juny de 2021,té una duració prevista de tres anys i un pressupost d'1.08 M€.

El projecte parteix de tres eixos que pretenen donar resposta a les principals limitacions a les quals s'enfronten els xicotets productors:

Eix 1: Anàlisi de limitacions. Per a aportar solucions s'han de conéixer els problemes d'arrel. Mitjançant un estudi del sector, es definiran les principals limitacions socioeconòmiques i tècniques a les quals s'enfronten els agricultors a l'hora de modernitzar les seues instal·lacions i pràctiques de reg.

Eix 2: Avaluació d'estratègies. Es contrastaran una sèrie d'estratègies de maneig del reg per a millorar els outputs productius en les explotacions. L'objectiu és oferir unes pautes senzilles de maneig que milloren notablement el rendiment i la rendibilitat de les explotacions.

Eix 3: Implementació d'eines “low cost”. Com a element bàsic per a determinar d'una forma ajustada les necessitats hídriques dels cultius i verificar l'adequat maneig del cultiu, es fomentarà l'ús d'eines de baix cost per al control en continu del sistema sòl-planta-atmosfera. La condició principal per a la seua consideració serà l'economia i la facilitat en el maneig.

El projecte no busca un plantejament i un estudi teòric de les estratègies i tecnologies, sinó posar en pràctica les solucions proposades. Per a això, es desenvoluparà una eina d'ajuda a la presa de decisions que permetrà analitzar diferents escenaris econòmics i agronòmics, oferint diferents opcions de maneig.

Per a abordar aquest plantejament, Regs IVIA ha posat en marxa tres parcel·les demostratives en col·laboració amb la Cooperativa de Viver (olivar) i La Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil, Coop. V (cítrics). Concretament s'estan duent a terme els següents assajos:

Assaig 1: NOUS DISSENYS AGRONÒMICS en taronja València cv. ‘Midknight’

 • Objectiu: millorar la productivitat i incrementar la grandària dels fruits.
 • Estratègia: augmentar de la superfície mullada mitjançant l'increment del nombre de degotadors i laterals de reg en funció de les necessitats del cultiu.

Assaig 2: REG DEFICITARI CONTROLAT en taronja Tarocco cv. ‘Ippolito’

 • Objectiu: millorar la qualitat de la fruita i coloració externa i interna dels fruits.
 • Estratègia: aplicació d'estrés hídric i ús d'embuatat del sòl per a afavorir la síntesi d'antocians.

Assaig 3: REG SUBTERRANI en oliva cv. ‘Serrana d'Espadán’

 • Objectiu: augmentar la productivitat de l'aigua assegurant una qualitat de l'oli òptima.
 • Estratègia: Combinar el sistema de reg localitzat subterrani i l'ús d'estratègies de reg deficitari controlat.

En aquests assajos intervindran pràcticament totes les tecnologies que té alguna cosa a dir en el reg de precisió: sensors d'humitat del sòl, estacions agrometeorològiques, eines de teledetecció (imatges satel·litàries i de dron), models de prediccions meteorològiques, termografia i aplicacions de mòbil, tot des d'una perspectiva pràctica, senzilla i assumible, en cost i operativitat, pel xicotet productor.

Investigadors IVIA:

 • Dr. Juan Gabriel Pérez Pérez (coordinador del projecte, perez_juaperb@gva.es).
 • Sr. Luis Bonet Pérez de Lleó

Enllaços web:

https://www.ufz.de/handywater/index.php?en=48333

Entitats participant:

 • IVIA (Coordinador del projecte)
 • ASDRON Spain (Empresa valenciana de teledetecció)
 • UNICT - University of Catània (Itàlia)
 • IRRITEC - Empresa italiana de reg (Itàlia)
 • UFZ - Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (Alemanya)
 • IAK Agrar Consulting GmbH - Consultora alemanya especialitzada en agricultura (Alemanya)
 • BENHA - Benha University (Egipte)
 • IAV - Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (el Marroc)
 • UIZ - Ibn Zohr University (el Marroc)

Socis i parcel·les demostratives del projecte HANDYWATER.


Parcel·la demostrativa d'olivera amb estació agrometeorològica a Viver (Castelló).


Parcel·la demostrativa de cítrics a Pedralba (València).