Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

software agrario desarrollado

Programari agrari desenvolupat

Programari agrari desenvolupat

 

APP GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES I MALALTIES DE CÍTRICS

 • Aplicació, disponible per als sistemes operatius IOS i Android, està concebuda per a ser una font d'informació dinàmica, reflectir l'actualitat de la gestió de plagues i incorporar els resultats de noves investigacions de manera periòdica.
 • Posa a la disposició del personal tècnic informació actual sobre la gestió integrada de plagues i malalties, així com noves eines relatives al càlcul de graus-dia en temps real per a les principals plagues, el sistema d'estació d'avisos per al control d'Alternària, el càlcul dels volums d'aplicació de fitosanitaris i el calibratge de turboatomitzadors.
 • Permet realitzar, a través de la inclusió de fotografies d'alta resolució, una correcta identificació de cada plaga i els danys que aquesta produeix, conéixer els mètodes de mostreig i llindars de tractament, així com els mètodes de control integrat a seguir per a cadascuna de les plagues i malalties.
 • Anar a la pàgina de l'aplicació

 

CÀLCUL DE NECESSITATS DE REG

 

CÀLCUL DE NECESSITATS DE FERTILITZACIÓ (FERTI.CFH-CITRICOS)

 • Sistema d'ajuda a la decisió sobre abonat i reg d'una explotació de cítrics.
 • Desenvolupa plans de fertilització  o fertireg sostenibles, ajustant les dosis de fertilitzant i d'aigua en funció de les necessitats del cultiu, del seu estat nutritiu i de les aportacions que es realitzen per sòl i aigua, amb el que es poden obtindre uns rendiments òptims preservant el medi ambient a un mínim cost.
 • Aquest programa es troba en fase de revisió i esperem oferir-lo, aviat, a través d'aquest mateix portal.

DSS-SALTRISOIL: RECOMANACIÓ DE PRÀCTIQUES DE MANEIG DEL REG I EL CULTIU EN TERRES AMENAÇADES PER SALINITZACIÓ

 • És un sistema de recomanació accessible a través de la xarxa i orientat al maneig del reg i el cultiu en zones en risc de salinització de la Comunitat Valenciana.
 • Posa a l'abast d'agricultors, tècnics agrícoles i consultors agraris una potent eina de càlcul basada en un model diverses vegades validat com és SALTIRSOIL.
 • Està vinculat a una base de dades amb informació rigorosament contrastada i sovint actualitzada d'aigües, clima, sòl, cultiu i reg, la qual cobreix pràcticament tot l'àmbit agrícola valencià.
 • L'usuari és guiat a través de diversos menús molt visuals i intuïtius mitjançant els quals selecciona les dades rellevants per a les seues parcel·les.
 • Amb els resultats s'ofereixen una sèrie de recomanacions que faciliten la interpretació i la presa de decisions.
 • Anar a la pàgina de l'aplicació