Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

software agrario desarrollado

Programari agrari desenvolupat

Programari agrari desenvolupat

APP GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES I MALALTIES DE CÍTRICS

 • Aplicació, disponible per als sistemes operatius IOS i Android, està concebuda per a ser una font d'informació dinàmica, reflectir l'actualitat de la gestió de plagues i incorporar els resultats de noves investigacions de manera periòdica.
 • Posa a la disposició del personal tècnic informació actual sobre la gestió integrada de plagues i malalties, així com noves eines relatives al càlcul de graus-dia en temps real per a les principals plagues, el sistema d'estació d'avisos per al control d'Alternària, el càlcul dels volums d'aplicació de fitosanitaris i el calibratge de turboatomitzadors.
 • Permet realitzar, a través de la inclusió de fotografies d'alta resolució, una correcta identificació de cada plaga i els danys que aquesta produeix, conéixer els mètodes de mostreig i llindars de tractament, així com els mètodes de control integrat a seguir per a cadascuna de les plagues i malalties.
 • Anar a la pàgina de l'aplicació

CÀLCUL DE NECESSITATS DE REG

NITIRSOIL: UN MODEL DE SIMULACIÓ PER A AVALUAR L'EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT DELS PLANS DE FERTILITZACIÓ NITROGENADA EN CULTIUS HORTÍCOLES I CÍTRICS

 • És un model que estima el balanç d'aigua i nitrogen de la seua plantació d'hortícoles o cítrics a escala mensual.  
 • Amb aquesta eina es pot avaluar la sostenibilitat i eficiència del maneig de la fertilització nitrogenada ja siga orgànica o mineral.
 • Els càlculs d'aquest model estan validats per a diversos cultius hortícoles de la Comunitat Valenciana.
 • Hi ha una versió en espanyol associada a bases de dades d'aigua, clima, sòl, i cultiu de les principals zones de regadiu de la Comunitat Valenciana. Però també pot ser utilitzat de manera específica en altres zones i/o parcel·les en la qual l'usuari dispose d'aquesta informació.
 •  There is an English version of the NITIRSOIL model, which is linked to a database of soil and climate data from the main horticultural areas of several European countries (Germany, Denmark, Italy, Norway, Spain and Great Britain).
 • L'usuari és guiat a través de diversos menús molt visuals i intuïtius mitjançant els quals selecciona les dades rellevants per a les seues parcel·les. Amb els resultats del model, el sistema calcula dos indicadors europeus: un d'eficiència d'ús de N (NUE) i un altre que estima l'excés de N aplicat (Nexces). Amb aquests indicadors s'avalua la sostenibilitat i eficiència del maneig de la fertilització nitrogenada proposada per l'usuari.

DSS-SALTRISOIL: RECOMANACIÓ DE PRÀCTIQUES DE MANEIG DEL REG I EL CULTIU EN TERRES AMENAÇADES PER SALINITZACIÓ 

 • És un sistema de recomanació accessible a través de la xarxa i orientat al maneig del reg i el cultiu en zones en risc de salinització de la Comunitat Valenciana.
 • Posa a l'abast d'agricultors, tècnics agrícoles i consultors agraris una potent eina de càlcul basada en un model diverses vegades validat com és SALTIRSOIL.
 • Està vinculat a una base de dades amb informació rigorosament contrastada i sovint actualitzada d'aigües, clima, sòl, cultiu i reg, la qual cobreix pràcticament tot l'àmbit agrícola valencià.
 • L'usuari és guiat a través de diversos menús molt visuals i intuïtius mitjançant els quals selecciona les dades rellevants per a les seues parcel·les.
 • Amb els resultats s'ofereixen una sèrie de recomanacions que faciliten la interpretació i la presa de decisions.
 • Anar a la pàgina de l'aplicació