Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

TRANSFER OF INNOVATIVE TECHNIQUES FOR SUSTAINABLE WATER USE IN FERTIGATED CROPS

TRANSFER OF INNOVATIVE TECHNIQUES FOR SUSTAINABLE WATER USE IN FERTIGATED CROPS

 

Logo fertinnowaLogo Horizonte 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

L'IVIA lidera en la Comunitat Valenciana el projecte europeu FERTINOWA l'execució del qual ha començat al gener de 2016. Es tracta d'una xarxa d'innovació i transferència en matèria de reg i fertirrigació finançada al 100 per cent per la Unió Europea a través del programa Horitzó 2020.

Reeixit després d'una duríssima concurrència competitiva (12-14% de taxa d'èxit), el projecte s'emmarca en el pilar Reptes de la Societat - Canvi Climàtic, Medi Ambient, Eficiència dels recursos i Matèries primeres, dins de la convocatòria "Innovació en matèria d'aigua: impulsant el seu valor a Europa. 2014-2020", en l'apartat "Solucions per a la gestió de l'aigua en el sector agrícola, xarxes temàtiques (WATER-4b-2015").

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
 

FERTINNOWA (acrònim en anglés per a Transferència de Tècniques Innovadores per a la pràctica sostenible de la Fertirrigació), és una xarxa d'intercanvi del coneixement per a facilitar la millora de la pràctica de la fertirrigació, adequant-la a les exigències ambientals i normatives europees emparades en la Directiva Marco de l'Aigua i en les quals vetlen per l'evitació d'emissió de residus deguts a l'ús de fertilitzants, especialment en les zones declarades vulnerables de contaminació d'aqüífers per nitrats.

El consorci Fertinnowa implica 23 socis de diversa índole (organismes públics i privats, centres d'investigació, de transferència, empreses tecnològiques privades, organitzacions de productors) de 10 països europeus i Sud-àfrica. La participació espanyola és la més nombrosa, amb sis socis: quatre instituts d'investigació (IVIA, IFAPA, CICYTEX, INTIA), la Universitat d'Almeria i la Fundació Cajamar.

En el projecte es recopila informació actualitzada sobre les pràctiques i implantació dels sistemes de fertirrigació, les necessitats tecnològiques dels productors, les tecnologies i experiències que podrien ser implementades o intercanviades entre zones productores, a través d'un procés consultiu comú a tots els socis i regions. Per a això es parteix de consultes directes als agricultors i consultes indirectes (sovint on-line) a altres agents. Paral·lelament, es fa una recopilació i revisió de totes les tecnologies susceptibles de ser utilitzades en reg i fertilització, que es posarà a disposició pública en la web del consorci. En aquest treball es fa especial èmfasi en l'estat de disponibilitat de les tecnologies en el mercat, i es genera un repositori de Fulles Tècniques (Practice Abstracts) per al seu ús. A més, des de maig de 2017 es realitzen demostracions de diferents tecnologies en el camp, al llarg de tot el cicle de cultiu, per tots els socis participants, orientades a resoldre necessitats concretes en l'àmbit del projecte.

L'IVIA col·labora amb la Séquia Real del Xúquer en una demostració en la qual s'instal·len 4 estacions de control d'humitat de sòl.

 

 
 
EQUIP
 

L'IVIA i la DG de Desenvolupament Rural i PAC col·laboren amb un equip format per la Dra. Dolors Roca, del Servei de Transferència de Tecnologia (STT-DGDRPAC), el Dr. José Miguel de Paz, del Centre per al Desenvolupament de l'Agricultura Sostenible (CDAS-IVIA), i el Cap del Servei de Tecnologia del Reg (STR-IVIA), Sr. Luis Bonet.

 
Persona de contacte: Dolors Roca (roca_dolfer@gva.es)
 
DURACIÓ: 2015-2018 
 
PRESSUPOST: 3.000.000 euros 

 

ACTIVITATS DESTACADES: