Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

notes tècniques

Notes tècniques

Notes tècniques

En aquesta secció incloem informació tècnica d'interés per al sector agroalimentari que se'ns consulta de manera reiterada i que, per tant, mereix un apartat específic i actualitzat en funció dels últims coneixements en la matèria. La informació s'agrupa segons la classificació de les línies de treball a les quals correspon dins de les funcions de l'IVIA.

PRODUCCIÓ VEGETAL

PROTECCIÓ DE CULTIUS

TÈCNIQUES DE CULTIU I OPTIMITZACIÓ D'INPUTS

Maneig del sòl i de la flora espontània

Caracterització microbiològica de llots i sòls

Avaluació ràpida del nitrogen en sòls i aigües

Gestió dels residus produïts per la palla d'arròs

Cultiu de l'arròs

Efectes del canvi climàtic sobre l'agricultura 

BIOECONOMIA