Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

KAKITECH

KAKITECH

Aplicació de noves metodologies per a l'optimització i desenvolupament sostenible del cultiu del caqui en la Comunitat Valenciana

Aquest projecte de cooperació es basa en dos objectius principals. El primer és la disminució del període de selecció de les noves varietats i augmentar l'eficiència en l'ús de recursos, per a això l'IVIA ha posat a punt un mètode de garbellat mitjançant marcadors moleculars relatiu a la capacitat de generar flor masculina en la fase adulta dels híbrids i el caràcter no astringent dels seus fruits. Sent el segon objectiu l'estudi de l'efecte de l'aplicació de reguladors de creixement als camps de cultiu per a modificar la data de maduresa comercial del caqui amb l'objectiu d'ampliar la campanya comercialitzadora del caqui mantenint intactes els seus paràmetres de qualitat.

RESULTATS ESPERATS

1) Obtenció de noves varietats de caqui no astringents i sense flor masculina.

2) Estudi de l'efecte de l'aplicació de diferents tipus de reguladors del creixement al llarg del període d'inducció floral en gemmes de caqui de la varietat Rojo Brillante. Estudi sobre la modificació de la data de maduresa comercial i sobre inducció-diferenciació floral.

FINANÇAMENT

Finançat per FEADER, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergèngia Climàtica i transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, dins del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

PARTICIPANTS

Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA)

CANSO

Investigadors

Marisa Badenes, centre de Citricultura i Producció Vegetal (IVIA)

Elena Zuriaga, centre Citricultura i Producció Vegetal (IVIA)

Manuel Blasco (CANSO)


 

DURACIÓ: 2021-2022

PANELL INFORMATIU


 

MÉS INFORMACIÓ