Visualització de contingut web

Organigrama

 

DIRECCIÓ

 • Dr. Rodolfo Canet Castelló

GERÈNCIA

 • Inmaculada Gálvez Prat

CENTRES D'INVESTIGACIÓ

 • Agroenginyeria: Dr. José Blasco Ivars
 • Citricultura i Producció vegetal: Dra. Mª Luisa Badenes Catalá
 • Desenrrotllament de l'Agricultura Sostenible: Dra. Ana Quiñones Oliver
 • Genòmica: Dr. Manuel Talón Cubillo
 • Protecció Vegetal i Biotecnologia: Dr. Alberto Urbaneja García
 • Investigació i Tecnologia Animal: Dr. Ernesto Gómez Blasco
 • Tecnologia Post-recol·lecció: Dr: Lluís Palou Vall

SERVEI DE TECNOLOGIA DEL REG

 • Luis Bonet Pérez de León 

SUPORT A LA INVESTIGACIÓ

 • Documentació: Josep Vicent Castelló Ballester
 • Manteniment: Niceto Muñoz Enrique
 • Fincas agràries: Mª Carmen Ortis Cortina 
 • Prevenció de riscos laborals: Ricardo Hernández Pozo 

SECRETARIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

 • Mª Jesús Valero Giner
  • Gestió econòmica i pressupostaria: Francisco García Ortega 
  • Personal i nòmines: Encarna Casani Ballester 
  • Suport jurídic: Jorge Jesús Mora Martí
  • Contractació: Isabel Torres Canoves 
  • Gestió administrativa: Francisco Moreno Parra