Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Protecció de Dades

Protecció de Dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES

Carretera CV-315, Km 10,7

46113 - Moncada (Valencia)

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES En tot cas, els sol·licitants podran contactar amb el Delegat/da de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l'Albereda, 16
46010 - València
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta Conselleria.

 

EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Direcció de l'IVIA. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportat la documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:
http://www.gva.es/va/proc19970

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
https://www.aepd.es/

 

Més informació sobre protecció de dades.

Registre d'activitats de tractament