Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Perfect Life

Perfect Life

                                                                                                                                                                                                                                   

PERFECT LIFE (http://perfectlifeproject.eu/) és l'acrònim en anglés del projecte titulat "Reducció de l'ús i emissió de pesticides productes fitosanitaris al medi ambient mitjançant eines i tecnologies de fàcil ús", finançat per la Unió Europea dins de la convocatòria "LIFE Environment and Resource Efficiency".

L'objectiu general de PERFECT LIFE és reduir la contaminació ambiental en l'aire per fitosanitaris i els seus metabolismes associats mitjançant l'ús d'eines d'ajust del volum de caldo òptim (OVRA) i tecnologies per a la reducció de la deriva (SDRT). Aquesta reducció de la contaminació, en conseqüència, disminueix el risc per fitosanitaris per a la fauna, la flora i els éssers humans i s'obté estalvi econòmic sense comprometre la producció. El projecte es recolzarà en una nova tecnologia ultraràpida, sensible i d'alta resolució temporal per a analitzar pesticides.

Actualment, el principal mètode de control de plagues i malalties es basa en l'aplicació de fitosanitaris. No obstant això, aquestes aplicacions no són eficients i només una part del volum de polvoritzat es deposita en l'objectiu. La resta es perd per deriva o contamina el sòl. Aquesta ineficiència es deu en part al fet que els volums d'aplicació comunament utilitzats pels productors solen ser molt alts i no s'ajusten a les necessitats reals quant a la quantitat de vegetació a protegir, les plagues / malalties a controlar i el tipus de producte a aplicar. En aquest projecte es pretén demostrar els avantatges de l'ús de dues eines per a l'ajust òptim de la taxa de volum: "Dosaviña" desenvolupada per la UPC per a aplicacions de pesticides en vinyes i "CitrusVol" desenvolupada per l'IVIA per a aplicacions de fitosanitaris en cítrics adults amb turboatomitzadors. A més, es pretenen impulsar eines i tècniques disponibles per als productors per a previndre i reduir la deriva, com a filtres de baixa deriva, deflectors d'aire, el programari Drift Evaluation Tool desenvolupat en l'àmbit del projecte LIFE TOPPS (disponible en www.topps-drift.org), i el programari Vertical Esprai Pattern (VESPA) desenvolupat per DiSAFA (disponible en www.laboratorio-cpt.to.it).

El projecte preveu obtindre un protocol general per a l'aplicació de plaguicides en cítrics i vinya amb baixes emissions a l'atmosfera i la reducció dels productes fitosanitaris alliberats al medi ambient. Aquesta reducció se situaria entre el 8 i el 20% en les quatre zones d'estudi (Comunitat Valenciana, Catalunya, Piagmonte i Llenguadoc), sent la Comunitat Valenciana la zona on s'espera una major disminució (159 tones a l'any). Aquests resultats esperats conduiran també a uns altres com la reducció de Gasos d'Efecte d'hivernacle (10-15%), del cost en el procés d'aplicació (8- 26%) o del consum d'aigua i la conseqüent petjada hídrica (8-13%).

L'IVIA, seguint amb la seua línia de treball dedicada a la racionalització i ús de productes fitosanitaris, és un dels membres actius del projecte. L'institut segueix així el seu compromís amb aquest àmbit en el qual en els últims anys ha obtingut excel·lents resultats en la consecució de la reducció de l'ús de fitosanitaris.

El consorci del projecte PERFECT LIFE està format pel Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) de la Generalitat Valenciana com a coordinador i compta amb la participació d'altres institucions nacionals a més de l'IVIA. És el cas de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) i la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona (UMA-UPC), i europees de l'àmbit mediterrani com la Università degli studi di Torino (DISAFA-UNITO) i l'Institut Nacional Tècnic oficial d'investigació aplicada i de desenvolupament en el sector vitivinícola Francés (IFV). Així mateix, en el consorci està present l'empresa d'innovació tecnològica FOSSILIONTECH (FIT), situada a Albacete i la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana.