Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Funciones generales

Funciones generales

  • Promoure i realitzar programes d'investigació, propis o concertats, relacionats amb el sector agroalimentari valencià.
  • Transferir els resultats científics obtinguts i mantenir relacions amb el sector agroalimentari per conèixer les seves necessitats d'R+D+I.
  • Fomentar les relacions amb altres institucions de la comunitat científica, tant nacionals com estrangeres.
  • Promoure l'organització de congressos o reunions científiques, en temes d'interés per a la Comunitat Valenciana, relacionats amb el sector agroalimentari.
  • Assessorar en matèria d'investigació i desenvolupament agroalimentari, tant als òrgans dependents de la Generalitat Valenciana i de l'Administració de l'Estat, com a les empreses del sector agroalimentari que ho sol·liciten.
  • Contribuir a la formació de personal investigador en l'àmbit de les seves finalitats científiques.
  • Qualsevol altres funcions que expressament se li assignen o deriven dels fins de caràcter general al seu càrrec.