Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

WaysTUP! Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context

WaysTUP! Value chains for disruptive transformation of urban biowaste into biobased products in the city context

Logo proyecto Waystup

Cadena de valor per a la transformació disruptiva de residus biològics urbans en bioproductes en el context de les ciutats

Convertir els residus biològics urbans en un recurs és la clau principal d'una economia circular. El projecte "WaysTUP!" Horitzó 2020 té com a objectiu demostrar l'establiment de noves cadenes de valor per a la utilització de residus biològics urbans a través d'un enfocament de múltiples parts interessades en línia amb l'economia circular. El projecte està dissenyat per a demostrar una cartera de nous processos per a convertir "bioresidus urbans en bioproductes" a partir de diferents matèries primeres: deixalles de peix i carn, café molt, residus biològics separats d'origen domèstic, olis de cuina usats, etc. Aquests processos donaran lloc a la producció d'additius/ingredients per a aliments i pinsos, saborizants, proteïna d'insectes, oli de café, bioetanol, biosolvents, bioplástics, etc.

El projecte, coordinat per la Societat d'Agricultors de la Vega de València (SAV) i en el qual participen 26 socis repartits en 10 estats membres de la Unió Europea, es va iniciar el passat 1 de setembre de 2019 i tindrà una duració de 42 mesos. Dins de les seues activitats el projecte inclou el desenvolupament de set plantes pilot que permeten la conversió de diferents tipus de residus urbans, tant de tipus orgànic com inorgànic, la caracterització dels productes finals i l'avaluació de la seua seguretat, així com l'estudi del cicle de vida de les diferents cadenes de valor proposades per a avaluar el seu impacte ambiental. L'aportació de l'IVIA es duu a terme a través del grup d'Alimentació Animal del CITA. Aquest grup, juntament amb la Universitat d'Alacant, serà l'encarregat de determinar el valor nutricional i comercial de la farina d'insectes obtinguda a partir de residus urbans transformats en alimentació de pollastres d'engreixament.

A més WaysTUP! desenvoluparà i implementarà innovadores solucions tecnològiques amb la finalitat d'augmentar la conscienciació dels ciutadans i les comunitats locals en la gestió dels residus urbans i es promourà la participació activa dels ciutadans en la recol·lecció separada de residus biològics urbans. A més, es tractarà de millorar la percepció del consumidor cap a l'ús de productes derivats de bioresidus.

Amb tota la informació recaptada, el projecte pretén desenvolupar nous models de negoci rendibles que preparen l'entrada al mercat de les solucions tecnològiques demostrades, així com dels productes finals resultants d'elles. A més, el projecte proposarà nous models organitzatius a les administracions públiques i la Unió Europea per a valorar els residus biològics urbans en un context d'economia circular.

Més informació sobre el projecte en:

  •            

Integrants del WaysTUP! project consortium: SOCIETAT ANÒNIMA AGRICULTORS DE LAVEGA DE VALÈNCIA, BIOPOLIS SL, AIMPLAS - ASOCIACIÓ D'INVESTIGACIÓ DE MATERIALS PLÀSTICS I CONNEXES, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY *OF ATHENS, POLYTECHNEIO KRITIS, UNIVERSITAT D'ALACANT, BIO -BEAN LIMITED, NAFIGATE CORPORATION, A.S., NOVAMONT SPA, INDÚSTRIES MECÀNIQUES ALCUDIA SA, CENTRE D'INVESTIGACIONS ENERGÈTIQUES, MEDIAMBIENTALS I TECNOLÒGIQUES-CIEMAT, TBW RESEARCH GESMBH, METSA TISSUE OYI, NUTRITION SCIENCES, ADM WILD VALÈNCIA SA, TERRA I XUFA SOCIETAT LIMITADA, DRAXIS ENVIRONMENTAL S.A., FUNDACIÓ CIRCE CENTRE D'INVESTIGACIÓ DE RECURSOS I CONSUMS ENERGÈTICS, INTERUNIVERSITAIR MICRO-ELECTRÒNICA CENTRUM, INSTITUT VALENCIÀ D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES, BIOSENSE INSTITUTE, ΕΤΑΜ SA, ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, AJUNTAMENT DE VALÈNCIA, HELLENIC SOCIETY FOR THE PROTECTION OF NATURE AND DIKTYO POLEON GIA TU VIOSIMI ANAPTYXI KAI KYKLIKI OIKONOMIA.