Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

PRE-HLB: Preventing HLB epidemics for ensuring citrus survival in Europe

PRE-HLB: Preventing HLB epidemics for ensuring citrus survival in Europe

El Huanglongbing (HLB) o Greening és considerada, actualment, la patologia més devastadora dels cítrics. La seua fàcil dispersió, la rapidesa en la progressió dels seus símptomes, la falta de tractaments eficaços i la falta de varietats resistents origina enormes pèrdues en la producció i deteriora molt la qualitat dels fruits.

Aquesta temible malaltia és transmesa pel psíl·lid Trioza erytreae, que ja ha sigut detectat a Galícia i Portugal. Per això urgeix desenvolupar i implementar un pla de contingència integral per a evitar l'establiment del HLB en el sector citrícola de la UE i dissenyar solucions de gestió d'aquesta malaltia, a través d'un enfocament multidisciplinari, en col·laboració amb socis experimentats d'Amèrica i Àsia.

A aquest efecte s'ha creat el projecte PRE-HLB, l'objectiu del qual és implementar accions preventives per a limitar la introducció potencial del HLB i reduir el seu impacte econòmic a la UE. A mitjà termini es pretén monitorar les diferents zones productores per a obtindre informació de camp, estudiar la dinàmica del seu vector i limitar la seua propagació. A llarg termini es pretén investigar la biologia de vectors, les interaccions hoste/vector/patogen i desenvolupar noves eines biotecnològiques (metabòlits, bioestimulants, biopesticides, etc.) que permeten evitar o controlar aquestes malalties.

PRE-HLB és un projecte finançat pel programa d'Investigació i Innovació de la Unió Europea HORITZÓ 2020, en virtut de l'acord de subvenció 817526 per al període 2019-2023. El consorci està format per 24 socis, entre els quals es compten institucions públiques, com l'IVIA, i empreses privades de 6 països europeus i 3 països no europeus. Més informació sobre aquest projecte en https://www.prehlb.eu/

Imagen Pre-HLB