Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

Actualitat

Ves enrere El Dr. Beitia, del CPVyB de l'IVIA ofereix una ponència magistral sobre el control biològic de la mosca de la fruita en el marc del Projecte Europeu CUARENTAGRI

El Dr. Beitia, del CPVyB de l'IVIA ofereix una ponència magistral sobre el control biològic de la mosca de la fruita en el marc del Projecte Europeu CUARENTAGRI

 

Recentment es va celebrar, en la sala d'actes de l'Institut Canari d'Investigacions Agràries (ICIA), localitzat en La Laguna (Tenerife), una Jornada especial del Projecte Europeu CUARENTAGRI, finançat per Interreg Europa, que és un programa de cooperació interregional co-finançat per la Unió Europea. En aquest projecte CUARENTAGRI han participat institucions científiques, universitàries i de sanitat vegetal, d'Illes Canàries, Madeira, Açores, Cap Verd i el Senegal.

La finalitat d'aquesta Jornada, celebrada el passat 27 de juliol, va ser la presentació de resultats finals del projecte per part de representants de les diferents entitats participants en aquest. Per a inaugurar la Jornada, els organitzadors van convidar al Dr. Francisco J. Beitia, professor d'investigació del Centre de Protecció Vegetal i Biotecnologia (Unitat d'Entomologia) de l'IVIA, a oferir una Ponència Magistral que va portar per títol “Un problema en auge: las moscas de la fruta. Aproximación a su control biológico”. En desenvolupar-se el projecte CUARENTAGRI al voltant de les potencials noves plagues que poden introduir-se (o ho han fet recentment) en les zones geogràfiques integrants del projecte, les mosques de la fruita presenten diverses espècies d'evident perillositat.

La xarrada del Dr Beitia es va centrar en identificar les espècies de tefrítids que poden representar un perill més o menys immediat per a la Unió Europea. I després es va dedicar a exposar els treballs realitzats en els últims anys en el Laboratori d'Entomologia de l'IVIA, sota la seua direcció, sobre la possibilitat d'aplicar el control biològic de Ceratitis capitata per mitjà d'himenòpters parasitoids. Tota la investigació efectuada pot servir no sols d'aplicació a C. capitata, sinó també a altres espècies de tefrítids, especialment a Bactrocera dorsalis, espècie present a Cap Verd i el Senegal, així com ja citada a Itàlia i França. El Dr Beitia va finalitzar la seua ponència exposant la situació actual de les investigacions en l'IVIA, en col·laboració amb el Grup Tragsa, dedicades a posar a punt una cria massiva d'alguna de les espècies dels himenòpters parasitoides estudiats fins al moment, per a poder procedir a assajos en camp. A més, tot això està potenciat pel recent inici d'un projecte propi del Grup Tragsa, denominat BIOTIE, que pretén complementar el control de la mosca mediterrània de la fruita a la Comunitat Valenciana, per mitjà de la tècnica de l'Insecte estèril (TIE), amb la incorporació del control biològic al maneig de la plaga.

A més de l'assistència “in situ” de nombrosos científics i tècnics interessats en aquesta temàtica, la Jornada va estar seguida per mitjà de “streaming” per nombrosos participants d'Espanya, Portugal, Cap Verd i el Senegal.


 

 

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter