Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

L'IVIA desenvolupa un sistema per a dissenyar barreres de contenció enfront del HLB dels cítrics

El huanglongbing (HLB) és una malaltia que ha posat en alerta a la citricultura mundial. És causada per bacteris del gènere Candidatus Liberibacter, que es transmeten des d'arbres malalts fins a...

Oferta pública de personal laboral de l'IVIA per a 2023 (II)

Oferta pública de 14 places amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d’investigació de l'IVIA

Nova edició del València BC - Simposi Internacional sobre Biocontrol en Agricultura - Comunitat Valenciana

El control biològic s'ha convertit en una eina fonamental per a mantindre els nostres cultius lliures de plagues i malalties, i en la punta de llança d'una agricultura moderna, globalitzada i...

Actualitat

L'IVIA a Lisboa: resultats de Reproducció Animal

L'IVIA ha participat en la vintena reunió anual de la Societat Europea de Reproducció d'Animals Domèstics (ESDAR) i de l'Associació Espanyola de Reproducció Animal (AERA) que ha tingut lloc a...

Celebrem el nostre primer article en: Journal of Dairy Science

L'IVIA coloca el seu primer article en el Journal of Dairy Science, revista oficial de l'Associació Americana de Ciències de la Llet, relacionat amb l'estudi dels factors que afecten a la velocitat...

Aplicació de noves tecnologies per a una estratègia integral de la recol·lecció mecanitzada de cítrics

El passat 1 de desembre es reuniren a Còrdova les entitats participants del projecte CITRUSREC, cofinançat per l'INIA en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació,...

Com ser pimentó i no morir en l'intent

El passat 2 de desembre es va celebrar a l'IVIA el seminari: "Com ser pimentó i no morir en l'intent". En aquest seminari es van exposar els últims avanços en la selecció de genotips i obtenció...

Avança el PROJECTE conjunt SOBRE LA GESTIÓ INTEGRADA DE MALATIES FÚNGIQUES EN FRUITERS MEDITERRANIS

En el projecte, cofinançat per l'INIA, participen dos equips d'investigació de l'IVIA (Unitat de Micologia i Centre d'Agroenginyeria), junt amb la Universitat Politècnica de València i l'IRTA.

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter