Menú

Portals

Projectes cofinanciats per

 

FSE

FEDR

Ministerio de Economía y Competitividad

Origen i funcions

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) és una entitat autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 4/1991 de la Generalitat Valenciana de 13 de març.

L'IVIA té al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució al progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col · laboració i cooperació propi de la activitat investigadora.

Encara que la promulgació d'esta llei atorgà al nostre institut l'estatus jurídic actual, no suposà, en sentit estricte, el seu naiximent com a organisme investigador. El mateix preàmbul de la llei així ho expresa, en referir-se a la transferència del Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07) a la Generalitat Valenciana en 1984. Este Centre, a la seua vegada, fou hereu d'altres institucions i així ho detallà recentment el Dr. Salvador Zaragoza en el seu llibre Origen y actividades del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (1868-2000).

DESTAQUEM

AgroAlimVal: un projecte FEDER orientat a millorar la qualitat i la sostenibilitat dels productes bàsics del sector agroalimentari valencià

El projecte AgroAlimVal és un projecte finançat per la Unió Europea, a través del Programa FEDER 2021-2027, que té com a objectiu general desenvolupar i implementar solucions innovadores, segures,...

Importants avanços per a millorar el control dels cotonets en el cultiu del caqui

Els pseudocóccids o cotonets s'han convertit en una de les principals plagues del cultiu del caqui a la Comunitat Valenciana, arribant a causar greus pèrdues econòmiques i amenaçant la viabilitat...

Actualitat

Reunió del Grup de Treball sobre anàlisi de riscos del projecte POnTE

El 31 d'agost tingué lloc la primera reunió del grup de treball ‘Plant disease risk assessment and support for plant health decision-making’ del projecte europeu POnTE (Pest Organisms Threatening...

Nova ferramenta de l'IVIA per a la comunicació i transferència del coneixement mitjançant la difusió de material audiovisual: Canal IVIA

L'objectiu de la creació de ‘Canal IVIA', és augmentar i complementar les actuals víes de comunicació, utilitzant les noves tecnologies per tal de facilitar i agilitzar l'accés a la informació.

Ferranenta per a la gestió integrada de plagues: Poll roig de Califòrnia

L'us de les dades de les estacions meteorològiques i el coneixement dels requisits tèrmics per al desenvolupament de les plagues permet ajustar i determinar el moment òptim dels tractaments.

Video recomanat

Video recomanat

ENLLAÇOS

twitter